Elektronisch bestellen

Tijdens een digitaal vragenuurtje, georganiseerd door het Havenbedrijf i.v.m. de nieuwe werkwijze elektronisch bestellen, zijn verschillende knelpunten naar voren gekomen die deze nieuwe werkwijze bemoeilijken. In deze nieuwsbrief leggen we u graag uit op welke manier onze servicegerichte Dirkzwager dienstverlening ervoor kan zorgen dat deze problemen voor u worden opgelost.

Wijzigingen na kantoortijd
Een van de zaken die genoemd werd, is het feit dat agenten zonder kantoorbezetting in de nacht soms problemen hebben om mutaties door te voeren in Portbase. Bijvoorbeeld omdat de waterklerk onderweg is of omdat de kapitein een bericht stuurt via email wat pas later wordt gezien. Dirkzwager beschikt over een koppeling met Portbase waarbij wij voor agenten direct en volledig automatisch mutaties kunnen verwerken. Op deze manier kan onnodige vertraging voorkomen worden.

 

ETA mutaties

Tijdens het digitale vragenuurtje werd door het Havenbedrijf opgemerkt dat momenteel onnodig veel ETA mutaties worden doorgevoerd en dat dit de planning frustreert. Agenten geven aan dat het Pronto regelmatig ETA updates verstrekt die als onbetrouwbaar ervaren worden. Als er binnen 2,5 uur voor de laatste bestelling nog een ETA mutatie komt die 3 uur of verder in de toekomst ligt, worden er afbestelkosten door het Loodswezen berekend.

Een van de belangrijke taken van Koninklijke Dirkzwager is het leveren van accurate en betrouwbare eta’s. Deze worden 24/7 gecontroleerd door zeer ervaren en kundige medewerkers. Onze eta’s zijn gebaseerd op een combinatie van factoren waar AIS er slechts een van is. Door gebruik te maken van onze service voorkom je als agent eventuele extra kosten die veroorzaakt worden door verkeerde of foutieve invoer in Portbase.

 

Communicatie met het schip

De nieuwe werkwijze stelt dat de agent verantwoordelijk is om contact te houden met het schip. Dit geeft problemen omdat het schip niet altijd telefonisch bereikbaar is en/of alleen uitluistert op de diverse VHF kanalen. Dit probleem kwam ook aan de orde tijdens vergadering van de VRC Bulkcommissie afgelopen november. Koninklijke Dirkzwager heeft de beschikking over VHF kanaal 12 die hiervoor ingezet kan worden. De agent geeft in zijn pre-arrival notification op aan het schip dat ze ook moet uitluisteren op kanaal 12. Dirkzager kan het schip aanroepen indien dit noodzakelijk is.

 

 

Voor meer informatie:

 

Koninklijke Dirkzwager

010-5931603

sales@dirkzwager.com