Transportindex officially launched

(in Dutch)

25.06.2012

 VOORZICHTIG HERSTEL WEGVERVOER

 

ROTTERDAM/AMSTERDAM - Er zijn tekenen van een voorzichtig herstel in het goederenvervoer over de weg. De nieuwe Transportindex, een initiatief van Nieuwsblad Transport, liet in de eerste helft van dit jaar voor het wegvervoer een gemiddeld opgaande lijn zien.

 

De index is vandaag met een slag op de gong van de Amsterdamse beurs van NYSE Euronext geïntroduceerd door minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen. Deze nieuwe graadmeter van de transportconjunctuur is gebaseerd op dagelijkse tellingen van het aantal bewegingen van zeeschepen in Nederlandse havens, binnenschepen en vrachtauto’s.
Achter de index staan vijf partners. Behalve Nieuwsblad Transport zijn dat Teleroute, Panteia NEA, Royal Dirkzwager en de Nationale Databank Wegverkeersgegevens. De index zal wekelijks in Nieuwsblad Transport worden afgedrukt en is ook op een speciale website te raadplegen: www.transportindex.nl

 

Minister Schultz wees bij de introductie op de Amsterdamse beurs op het belang van de Transportindex. “De Transportindex is een dagelijkse graadmeter van de economie en maakt de meerwaarde van de transportsector beter zichtbaar.  De index is belangrijk voor analisten en geeft  transportbedrijven die willen investeren in vervoerscapaciteit beter zicht op de trends.”

 

De index gaat op dit ogenblik precies één jaar terug en geeft dus nog geen langjarig beeld van het conjunctuurverloop. Toch is al een aantal interessante verschijnselen zichtbaar. Zoals de enorme dip waarin de modaliteiten wegvervoer en binnenvaart rond de jaarwisseling belanden, terwijl de grote scheepvaart daarvan maar beperkt last heeft.

Zo’n verschijnsel zien we met name in het wegvervoer ook bij de aaneenrijging van feestdagen in het tweede kwartaal, met grote pieken en dalen in het aantal bewegingen. Bij de binnenvaart zien we welke invloed incidenten, zoals stremmingen in belangrijke rivieren en periodes van hoog en laag water kunnen hebben.

Het aantal getelde zeeschepen is in de laatste twaalf maanden iets gedaald. We moeten daarbij bedenken, zeggen de onderzoekers, dat het aandeel zeer grote schepen toeneemt. Het zegt niet zo heel veel over de volumeontwikkeling.

Dat het wegvervoer misschien aan een periode van herstel is begonnen, kan worden afgeleid uit het feit dat de deelindex voor de modaliteit dit jaar zeer laag begon, maar vlot opkrabbelde en inmiddels al enkele maanden gemiddeld boven het niveau van de tweede helft van vorig jaar uitkomt.

Die waarneming strookt ook met ander recent conjunctuuronderzoek. Zo rekenen blijkens de laatste conjunctuurenquête van Transport en Logistiek Nederland, na een zeer slecht eerste kwartaal, ondernemers gemiddeld op enig herstel in de komende periode.

 


Print
 
 

News